Quản lý hiệu quả & kiểm soát chất lượng

Á Đông nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng của chất lượng sản phẩm khi cung cấp tới tay khách hàng, vì vậy đội ngũ sản xuất của chúng tôi luôn dành thời gian, quy trình, kiến thức và công nghệ để đảm bảo  mỗi sản phẩm tạo ra phải đáp ứng được cả yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Các nhóm làm việc chất lượng độc lập từ đội ngũ quản lỹ sản xuất có thể giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm là quá trình.

Chất lượng sản phẩm luôn được kiểm soát và đảm bảo trước khi xuất kho

Việc quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo vấn đề kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật của sản phẩm được Á Đông cực kỳ chú trọng. Vì vậy, chúng tôi đã lập ra quy trình quản lý chất lượng sản phẩm đảm bảo sản phẩm tốt, khách hàng nhận được sản phẩm không lỗi, đáp ứng được nhu cầu của khách.

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm là một tập hợp các giai đoạn được tuân thủ để đảm bảo rằng sản phẩm mà Á Đông cung cấp phù hợp với yêu cầu, chất lượng mà khách đặt ra bao gồm các giai đoạn:

Quy trình tiêu chuẩn áp dụng giúp cho các sản phẩm được kiểm soát chất lượng dễ dàng hơn

Lập kế hoạch chất lượng: Chúng tôi xác định tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm và cách thức để đạt được tiêu chuẩn đó, tập trung vào thiết lập yêu cầu khách hàng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng những yêu cầu đó. Thiết lập các mục tiêu chất lượng, định nghĩa các quy trình và thiết lập các biện pháp kiểm soát dùng trong giám sát quy trình chất lượng.

Giám sát tổng thể chất lượng của sản phẩm

Đảm bảo chất lượng: Đội ngũ giám sát sẽ đánh giá một cách có hệ thống chất lượng tổng thể của dự án trong quá trình thực hiện, đảm bảo dự án sẽ đạt được những tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra, cũng như tiêu chuẩn của ngành, tiêu chuẩn quốc gia.

Kiểm soát chất lượng: Những chuyên gia của Á Đông sẽ đánh giá kết quả chất lượng cụ thể dựa trên những tiêu chuẩn chất lượng và xác định cách nâng cao chất lương, bỏ những nguyên nhân làm chất lượng không đảm bảo, được thực hiện trong suốt quy trình kiểm soát sản xuất sản xuất và kiểm soát các dự án.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm khi giao cho khách

Các phương pháp kiểm soát chất lượng mà Á Đông áp dụng

  • Kiểm tra thường xuyên, định kỳ.
  • Kiểm thử xác minh.
  • Kiểm tra chéo
  • Hợp duyệt chất lượng.

Với một quy trình sản xuất nhiều bước và cần kiểm soát nghiêm ngặt, Á Đông đã, đang và vẫn thực hiện kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt với mỗi tổ sau khi hoàn thành công việc của mình, bộ phân KCS sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng gia công sản phẩm:

Việc quản lý chất  lượng sẽ mang tới những sản phẩm hoàn hảo

  • Kiểm tra chất liệu, chủng loại, kích thước, kết cấu và chất lượng bề mặt.
  • Sau khi kiểm tra chất lượng gia công, nếu phần nào chưa đạt yêu cầu sẽ yêu cầu tổ đó làm lại. Nếu sản phẩm đạt yêu cầu, Bộ phận KCS sẽ đánh dấu đã kiểm, cập nhật vào sổ nhật ký sản xuất.

Để việc quản lý hiệu quả và chất lượng được kiểm soát tốt thì Á Đông thường xuyên tổ chức đánh giá để đảm bảo quy trình được áp dụng đúng và đang phù hợp với nhu cầu thực tế của công việc.

 

 

Hotline