Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố - Chị Huyền - Q9 - HCM


Thông tin dự án

Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố - Chị Huyền - Q9 - HCM

Thông tin dự án

Tên Dự Án: Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố - Chị Huyền - Q9 - HCM

Thông tin chi tiết về dự án:

Dự án: Nội thất Nhà Phố

Địa chỉ: HCM

Chủ đầu tư: Chị Huyền

Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất

Đơn vị thực hiện: Công ty tư vấn thiết kế nội thất Á Đông