Penthouse - Tân Cảng - Anh Khánh


Thông tin dự án

Penthouse - Tân Cảng - Anh Khánh

Dự án:Penthouse
Quy mô dự án: 150 m2
Thời gian hoàn thiện:2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Khánh
Địa chỉ dự án: Tân Cảng - HCM
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông