Penthouse luxury petroland- Phú Mỹ Hưng - Anh Cảnh


Thông tin dự án

Penthouse luxury petroland tower - Phú Mỹ Hưng - Anh Cảnh

Dự án:Penthouse luxury petroland tower
Quy mô dự án: 150m2
Thời gian hoàn thiện:2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Cổ điển
Chủ đầu tư: Anh Cảnh
Địa chỉ dự án: Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông