Penthouse Happy Valley - Anh Dương - Quận 7


Thông tin dự án

Penthouse Happy Valley - Anh Dương - Quận 7

Dự án:Penthouse Happy Valley - Anh Dương - Quận 7
Quy mô dự án: 110 m2
Thời gian hoàn thiện:  tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện Đại
Chủ đầu tư: Anh Dương
Địa chỉ dự án: Quận 7
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông