Penthouse Estella - Quận 2 - Chị Ngân


Thông tin dự án

Penthouse Estella - Quận 2 - Chị Ngân

Dự án: Penthouse Estella - Quận 2 - Chị Ngân
Quy mô dự án: 150 m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Chị Ngân
Địa chỉ dự án: Quận 2
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông.