Penthouse Duplex - Anh Dự - Quận 2


Thông tin dự án

Penthouse Duplex - Anh Dự - Quận 2

Dự án:Penthouse Duplex - Anh Dự - Quận 2
Quy mô dự án: 104 m2
Thời gian hoàn thiện: 2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Dự
Địa chỉ dự án: Quận 2
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông