Nhà Phố - Thủ Đức - Chị Diệu


Thông tin dự án

Nhà Phố - Thủ Đức - Chị Diệu

Dự án:Nhà Phố - Thủ Đức
Quy mô dự án: 80m2
Thời gian hoàn thiện: 2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Chị Diệu
Địa chỉ dự án: Thủ Đức
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nôi Thất & Quảng Cáo Á Đông