Nhà Phố - Quận Bình Tân - Anh Quý


Thông tin dự án

Nhà Phố - Quận Bình Tân - Anh Quý

Dự án: Nhà Phố Anh Quý
Quy mô dự án: 96m2
Thời gian hoàn thiện: 2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện Đại
Chủ đầu tư: Anh Quý
Địa chỉ dự án: Quận Bình Tân
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện:Công ty TNHH & Quảng Cáo Á Đông