Nhà Phố - Quận 3 - Anh Trọng


Thông tin dự án

Nhà Phố - Quận 3 - Anh Trọng

Dự án: Nhà Phố - Quận 3
Quy mô dự án: 100m2
Thời gian hoàn thiện: 1.5 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện Đại
Chủ đầu tư:  Anh Trọng
Địa chỉ dự án: Quận 3
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện:Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông