Nhà Phố - Quận 12 - Chị Tiên


Thông tin dự án

Nhà Phố - Quận 12 - Chị Tiên

Dự án: Nhà Phố - Quận 12
Quy mô dự án: 100m2
Thời gian hoàn thiện: 2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Chị Tiên
Địa chỉ dự án: Quận 12
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông