Nhà Phố - Chị Vy - Đồng Nai


Thông tin dự án

Nhà Phố - Chị Vy - Đồng Nai

Dự án: Nhà Phố - Đồng Nai
Quy mô dự án: 100m2
Thời gian hoàn thiện:1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Chị Vy
Địa chỉ dự án: Đồng Nai
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông