Nhà Phố - Chị Phương - Quận 9


Thông tin dự án

Nhà Phố - Chị Phương - Quận 9

Dự án: Nhà phố - Quận 9 
Quy mô dự án: 120m2
Thời gian hoàn thiện: 2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư:  Chị Phương 
Địa chỉ dự án: Quận 9
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông.