Nhà Phố Chị Phương Anh - Bình Dương


Thông tin dự án

Căn Hộ Nhà Phố Cao Cấp - Địa Chỉ: Nhà Chị Phương Anh - Bình Dương

Thông tin dự án

Tên Dự Án: Căn Hộ Nhà Phố Cao Cấp - Địa Chỉ: Nhà Chị Phương Anh - Bình Dương

Thông tin chi tiết về dự án:

Dự án: Căn hộ nhà phố

Địa chỉ: Bình Dương

Chủ đầu tư: Chị Phương Anh

Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất

Đơn vị thực hiện: Công ty tư vấn thiết kế nội thất Á Đông