Nhà Phố Cao Cấp Nhà Anh Cường - Tân Phú - HCM


Thông tin dự án

Nhà Phố Cao Cấp Nhà Anh Cường - Tân Phú - HCM

Thông tin dự án

Căn Hộ Nhà Phố - Tân Phú - Tp HCM

Thông tin dự án

Nhà phố cao cấp - Tân Phú - Tp HCM

Thông tin dự án

Tên Dự Án: Nhà Phố Cao Cấp - Địa Chỉ: Nhà Anh Cường - Tân Phú - HCM

Thông tin chi tiết về dự án:

Dự án: Căn hộ nhà phố

Địa chỉ: Tân Phú - HCM

Chủ đầu tư: Anh Cường

Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất

Đơn vị thực hiện: Công ty tư vấn thiết kế nội thất Á Đông