Nhà phố- Bình Thạnh - Chị My


Thông tin dự án

Nhà phố- Bình Thạnh - Chị My

Dự án: Nhà phố- Bình Thạnh - Chị My
Quy mô dự án: 120 m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Chị My
Địa chỉ dự án: Bình Thạnh
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông.