Nhà Phố - Anh Vinh - Quận Thủ Đức


Thông tin dự án

Nhà Phố - Anh Vinh - Quận Thủ Đức

Dự án: Nhà Phố - Thủ Đức
Quy mô dự án: 130m2
Thời gian hoàn thiện: 2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện Đại
Chủ đầu tư:  Anh Vinh
Địa chỉ dự án: Thủ Đức
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện:Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông