Nhà Phố - Anh Quang - Quận 12


Thông tin dự án

Nhà Phố - Anh Quang - Quận 12

Dự án: Nhà Phố - Anh Quang
Quy mô dự án: 80m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Quang
Địa chỉ dự án: Quận 12
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông