Nhà hàng F&F restaurant


Thông tin dự án

Nhà hàng F&F restaurant

Dự án:Nhà hàng F&F 
Quy mô dự án: 300m2
Thời gian hoàn thiện: 3 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: F&F restaurant
Địa chỉ dự án: HCM
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất và Quảng Cáo Á Đông