Nhà hàng Crompton Ale


Thông tin dự án

Nhà hàng Crompton Ale

Dự án: Nhà hàng Crompton Ale
Quy mô dự án: 400 m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: 
Địa chỉ dự án: 
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: 

\