Biết Thự Village Thảo Điền Quận 2


Thông tin dự án

King Crown Village Thảo Điền Quận 2 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Dự án: King Crown Village Thảo Điền Quận 2 
Quy mô dự án: 200m2
Thời gian hoàn thiện: 2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Trung
Địa chỉ dự án: Quận 2
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông