Chung cư OSC Land - Anh Đạo - Vũng Tàu


Thông tin dự án

Chung cư OSC Land - Anh Đạo - Vũng Tàu

Dự án: Chung cư OSC Land - Anh Đạo - Vũng Tàu
Quy mô dự án: 90 m2
Thời gian hoàn thiện: 2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Đạo
Địa chỉ dự án: Vũng Tàu
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông