Chung cư LaAstoria - Anh Thành - Quận 2


Thông tin dự án

Chung cư LaAstoria - Anh Thành - Quận 2

Dự án: Chung cư LaAstoria - Anh Thành - Quận 2
Quy mô dự án: 90 m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện Đại
Chủ đầu tư: Anh Thành
Địa chỉ dự án: Quận 2
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông