Chung cư Ehome1 - Quận 9 - anh Giang


Thông tin dự án

Chung cư Ehome1 - Quận 9 - anh Giang

Dự án: Chung cư Ehome1 - Quận 9 - anh Giang
Quy mô dự án: 75m2
Thời gian hoàn thiện:1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Giang
Địa chỉ dự án: Quận 9
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông