Chung cư Botanica - Tân Bình - Anh Khang


Thông tin dự án

Chung cư Botanica - Tân Bình - Anh Khang

Dự án: Chung cư Botanica - Tân Bình - Anh Khang
Quy mô dự án: 90 m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Khang
Địa chỉ dự án: Quận Tân Bình
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông