Căn hộ Topaz City - Anh Bảo - Quận 8


Thông tin dự án

Căn hộ Topaz City - Anh Bảo - Quận 8

Dự án: Căn hộ Topaz City - Anh Bảo - Quận 8
Quy mô dự án: 73 m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ.
Phong cách: Hiện Đại
Chủ đầu tư: Anh Bảo
Địa chỉ dự án: Căn hộ Topaz City - Anh Bảo - Quận 8
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông