Căn hộ The Gold View - Anh Văn - quận 4


Thông tin dự án

Căn hộ The Gold View - Anh Văn - quận 4

Dự án:Căn hộ The Gold View - Anh Văn - Quận 4
Quy mô dự án: 90 m2
Thời gian hoàn thiện:1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Văn
Địa chỉ dự án: Quận 4
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông