Căn Hộ Nhà Phố - Anh Hòa Chị Liên - Bình Thạnh - HCM


Thông tin dự án

Căn Hộ Nhà Phố - Anh Hòa Chị Liên - Bình Thạnh - HCM

Thông tin dự án

Tên Dự Án: Căn Hộ Nhà Phố - Anh Hòa Chị Liên - Bình Thạnh - HCM

Thông tin chi tiết về dự án:

Dự án: Căn hộ nhà ở riêng lẻ

Địa chỉ: HCM

Chủ đầu tư: Anh Hòa Chị Liên

Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất

Đơn vị thực hiện: Công ty tư vấn thiết kế nội thất Á Đông