Căn Hộ Chung Cư OSIP - Chị Thiện - Bình Dương


Thông tin dự án

Căn Hộ Chung Cư OSIP - Chị Thiện - Bình Dương

Thông tin dự án

Căn hộ chung cư cao cấp - khu công nghiệp OSIP Bình Dương

Thông tin dự án

Tên Dự Án: Căn Hộ Chung Cư Cao Cấp - Địa Chỉ: Nhà Chị Thiện - Bình Dương

Thông tin chi tiết về dự án:

Dự án: Căn hộ chung cư

Địa chỉ: Bình Dương

Chủ đầu tư: Chị Thiện

Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất

Đơn vị thực hiện: Công ty tư vấn thiết kế nội thất Á Đông