Căn Hộ Chung Cư Lancaster Lincoln - Anh Ninh - Q4 -HCM


Thông tin dự án

Căn Hộ Chung Cư Lancaster Lincoln - Anh Ninh - Q4 -HCM

Thông tin dự án

Tên Dự Án: Căn Hộ Chung Cư Lancaster Lincoln - Anh Ninh - Q4 -HCM

Thông tin chi tiết về dự án:

Dự án: Căn hộ chung cư

Địa chỉ: HCM

Chủ đầu tư: Anh Ninh

Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất

Đơn vị thực hiện: Công ty tư vấn thiết kế nội thất Á Đông