Căn Hộ Chung Cư Garden - Tân Phú - HCM


Thông tin dự án

Căn Hộ Chung Cư Garden - Chị Dung - Tân Phú - HCM Phong cách thiết kế: Hiện Đại Á Châu

Thông tin dự án

Căn Hộ Chung Cư Garden - Chị Dung - Tân Phú - HCM

Thông tin dự án

Căn hộ chung cư An Gia Garden Tân Phú - HCM

Thông tin dự án

Tên Dự Án: Căn Hộ Chung Cư Cao Cấp - Địa Chỉ: Nhà Chị Dung - Tân Phú - HCM

Thông tin chi tiết về dự án:

Dự án: Căn hộ chung cư

Địa chỉ: Tân Phú - HCM

Chủ đầu tư: Chị Dung

Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất

Đơn vị thực hiện: Công ty tư vấn thiết kế nội thất Á Đông