Biệt Thự Nhà Phố - Anh Mạnh - Q.2 - HCM


Thông tin dự án

Biệt Thự Nhà Phố - Anh Mạnh - Q.2 - HCM

Thông tin dự án

Tên Dự Án: Biệt Thự Nhà Phố - Anh Mạnh - Q.2 - HCM

Thông tin chi tiết về dự án:

Dự án: Biệt thự nhà phố

Địa chỉ: HCM

Chủ đầu tư: Anh Mạnh

Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất

Đơn vị thực hiện: Công ty tư vấn thiết kế nội thất Á Đông