Biệt thự - Nhà Bè - Anh Cảnh


Thông tin dự án

Biệt thự - Nhà Bè - Anh Cảnh

Dự án: Biệt thự - Nhà Bè - Anh Cảnh
Quy mô dự án: 130 m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Cảnh
Địa chỉ dự án: Nhà Bè
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông