Biệt thự Long Thành - Anh Hùng


Thông tin dự án

Biệt thự Long Thành - Anh Hùng

Dự án: Biệt thự Long Thành - Anh Hùng
Quy mô dự án: 200 m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Hùng
Địa chỉ dự án: Đồng Nai
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông.