Biệt Thự anh Sơn - Bình Phước


Thông tin dự án

Biệt Thự anh Sơn - Bình Phước

Dự án: Biệt Thự anh Sơn - Bình Phước
Quy mô dự án:200 m2
Thời gian hoàn thiện:2 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Sơn
Địa chỉ dự án: Bình Phước
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công - trang tri nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông