Biệt Thự - Anh Quyết - Bình Phước


Thông tin dự án

Biệt Thự - Anh Quyết - Bình Phước

Dự án: Biệt Thự - Anh Quyết - Bình Phước
Quy mô dự án: 105 m2
Thời gian hoàn thiện: 1 tháng
Vật liệu chính: Gỗ
Phong cách: Hiện đại
Chủ đầu tư: Anh Quyết
Địa chỉ dự án: Bình Phước
Hạn mục công trình: Thiết kế - thi công nội thất
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông